NOTARIUSZ

Zbigniew

Krawczak

ul. Burakowska 5/7
01-066
Warszawa
tel.:
22 100 30 99, 787 444 038
fax.:
22 100 30 94
www:
notariuszwarszawa.info.pl

Godziny pracy:
  • pn.: 10.00 - 18.00
  • wt. - pt.: 8.00 - 16.00

Opłaty w Kancelarii Notarialnej

Za dokonywanie czynności notariuszowi przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość nie może przekroczyć maksymalnej stawki taksy notarialnej odpowiadającej danej czynności notarialnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do wynagrodzenia zostaje doliczony podatek VAT.

Notariusz w imieniu państwa polskiego pobiera podatki i opłaty dodatkowe:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłata sądowa

Na podstawie odrębnych przepisów zawartych w Ustawie z 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych pobierane podatki i opłaty sądowe przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat związanych z poszczególnymi czynnościami notarialnymi prosimy o kontakt osobisty z naszą Kancelarią Notarialną w Warszawie bądź – w przypadku czynności mniej zawiłych – telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji oraz wyjaśnień dotyczących czynności notarialnych jest bezpłatne.


notariuszwarszawa.info.pl
Opracowanie: RejNET